Lid worden

 

Bent U geïnteresseerd in onze vereniging en U wilt lid worden, dan zijn er een aantal mogelijkheden.

 

Lid: 
U kunt dan als U wilt naast alle activiteiten ook deelnemen aan de competitie van de NTTB Afd. West en diverse toernooien. 

Donateur: 
Wilt u niet actief deelnemen, maar toch onze club steunen, dan kunt U donateur worden.  

Contributie: 
Seniorlid (vanaf 18 jaar) : € 11,50 per maand.
Juniorlid (14 t/m 17 jaar) : € 5,00 per maand.
Senior 55+: € 27,50 per kwartaal.

Betaling: 
Factuur per mail: per half jaar (januari/februari en juli/augustus) of per jaar (januari/februari).

Automatisch per maand (1e week) of per kwartaal (1e week januari, april, juli en oktober).

 

Rabobank Vijfheerenlanden, rek.nr. NL89 RABO 0341 3140 99 t.n.v. MTTV Meerkerk. 

 

Lidmaatschap: 

Per kalenderjaar, of vooraf afgesproken periode (Bijv. bij acties van de vereniging).

Incidenteel spelen: 

10-strippenkaart € 45,00, geldigheid 1 jaar.